info@tnfu.ac.in    04365 - 241444
"Harnessing the Science of Fisheries for Food, Nutrition and Livelihood"

News

 

Poster Competition conducted

As part of the celebration of ‘World Fisheries Day’, a poster making competition on the theme “The Future of Fisheries” was conducted at Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi. The following are the winners of the competition.

The Students’ Association of Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi organized the celebration of “International Men’s Day” on 17.11.2017. Mr.T.Paul Nathaniel of III B.F.Sc welcomed the gatherings. Mr.G.Guruprasanna of III B.F.Sc. offered Men’s Day special note.

தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஓர் அங்கமான தூத்துக்குடி மீன்வளக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் நீர்வளச்சுழலியல் மேலாண்மைத் துறை மூலமாக “மீன் வளர்ப்பில் நீர்த்தரப் பண்புகள் மற்றும் அதன் மேலாண்மை” பற்றிய மூன்று நாட்கள் பயிற்சியானது வருகிற 06.12.2017 முதல் 08.12.2017 வரை நடைபெறவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் இறால் வளர்ப்பு, கெண்டை மீன் வளர்ப்பு மற்றும் அலங்கார மீன்வளர்ப்பில் நீர்த்தரப்பண்புகளின் முக்கியத்துவம், உயிர் உணவு உற்பத்தி மற்றும் மிதவை உயிரிகளின் வளர்ப்பு பற்றிய பாடங்கள் செயல்முறை விளக்கங்களுடன் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்படும்.


Blog Archive